Palos de bebidas

Agitadores de cafe regulares

Suelto

Con bordes rectos

Neutral/sin logo

Con logo

140 mm o 178 mm de longitud

Agitadores de café para máquinas expendedoras

En bandas

Con bordes rectos

Neutral/sin logo

Longitud de 90mm o 105mm

Agitadores envasados individualmente

Suelto

Con bordes rectos

Con logo