Pramonės skaitmeninimas LT


UAB „BALTIC STICKS“ įgyvendina projektą pagal priemonę 03.3.1-LVPA-K-854 Pramonės skaitmeninimas LT.
Projekto pavadinimas: UAB „BALTIC STICKS“ investicijos į gamybos procesų skaitmeninimo technologijas
Projekto numeris: 03.3.1-LVPA-K-854-02-0132.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma pagal finansavimo aprašą remiama veikla – gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis.

Projekto tikslas – įgyvendinti technologinio audito rekomendacijas skaitmeninant gamybos procesus.

Įgyvendinusi projektą ir skaitmenizavusi gamybos liniją įmonė patirs mažesnius medienos nuostolius, padidins darbo našumą, padidins gaminių kokybę.

„BALTIC STICKS” Naujos eksporto rinkos


UAB „BALTIC STICKS“ įgyvendina projektą „UAB „Baltic Sticks“ eksporto skatinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose“. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „BALTIC STICKS“ yra lietuviško kapitalo įmonė, savo veiklą pradėjusi 2004 metais. UAB „Baltic Sticks“ vieninteliai Baltijos šalyse ledų pagaliukų gamintojai ir patikimi ledų pagaliukų tiekėjai. Savo produkciją eksportuojame į daugiau nei 15 pasaulio šalių ir sparčiai plečiame klientų gretas ne tik Europos, bet ir Afrikos bei P. Amerikos rinkose. Nuo pat veiklos vykdymo pradžios, daugiausiai dėmesio skiriame produkcijos kokybei, gamybos technologinėms naujovėms bei plėtrai. Mūsų veikla pagrįsta ilgalaike partneryste, visada laikomės etiško verslo principų ir atsakingai įsipareigojame savo klientams bei partneriams, su kuriais bendradarbiaujame. UAB „Baltic Sticks“ vadovaujasi ISO standartais, daug dėmesio skiria aplinkai ir gamtos resursų atsakingam naudojimui, siekia patenkinti klientų poreikius ir būti konkurencinga įmone. Projekto tikslas – padidinti  UAB „Baltic Sticks“ konkurencingumą ir jos gaminamos produkcijos eksporto apimtis Europos rinkose dalyvaujant tarptautinėse parodose.

Dalyvavimas tarptautinėse parodose sudarys unikalias galimybes UAB „BALTIC STICKS“ padidinti įmonės žinomumą tarptautiniu lygiu, padidinti prestižą jau užimamose eksporto rinkose, supažindinti potencialius paslaugos užsakovus su siūlomais gaminiais bei sudaryti bendradarbiavimo sutartis. Dalyvaudami specializuotose tarptautinėse parodose įmonės atstovai galės geriau įvertinti vartotojų poreikius, kurie leistų didinti eksporto apimtis užsienio rinkose. Iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo į projektą investuojama – 32 220,00 Eur.